آرشیو برچسب : جراحی اندوسکوپیک سینوس در بروجرد

جراحی اندوسکوپیک سینوس در لرستان یکی از تفاوت های بارز جراحی اندوسکوپیک سینوس با جراحی سینوس به روش های سنتی استفاده از اندوسکوپ برای جراحی و دیدن اجزای داخلی بینی و سینوس است به جای اینکه برشی در ناحیه سینوس ها ایجاد گردد. به ان ترتیب نیاز به ایجاد برش های خارجی کاهش می یابد. […]

Call Now Buttonبا ما در تماس باشید