آرشیو برچسب : در طول جراحی آندوسکوپیک سینوس چه اتفاقی می افتد؟

جراحی اندوسکوپیک سینوس در لرستان یکی از تفاوت های بارز جراحی اندوسکوپیک سینوس با جراحی سینوس به روش های سنتی استفاده از اندوسکوپ برای جراحی و دیدن اجزای داخلی بینی و سینوس است به جای اینکه برشی در ناحیه سینوس ها ایجاد گردد. به ان ترتیب نیاز به ایجاد برش های خارجی کاهش می یابد. […]

Call Now Buttonبا ما در تماس باشید